Nesli tükenmekte olan bitkiler kullanılmaz

Türkiye’de Nesli Tükenmekte Olan Bitkiler
Beyaz Çiçekli Çakal Nergisi: Dünyada sadece Türkiyede Muğla-Fethiye çevrelerinde yetişiyor.
Çan Çiçeği: Sadece Çoruh Vadisinde yetişen türün soyu tüm Avrupada tehlike altına girdi.
Çorak Gülü: Tuz Gölü civarında yetişiyor.
Çöven: İç Anadolunun tuzlu steplerinde yetişen bitkinin soyu tüm dünyada tehlike altında.
Göl Soğanı: Bern Sözleşmesi ile koruma altına alındı.
Erzincan süt otu: Dünyada sadece Erzincan Ovasının doğusundaki tuzlu bataklıklarda yetişen bitki, Bern Sözleşmesi ile korumaya alındı.
İstanbul nazendesi: Dünyada sadece Türkiyenin kuzeybatısında görülüyor.
Karadeniz Salkımı: Soyu tüm dünyada tehlike altına girdi.
Kardelen:Türkiyede doğal olarak yetişen 9 türü bulunuyor. 2 türü dışında kardelen soğanlarının doğadan toplanarak ihraç edilmesi yasaklandı.
Kilyos Peygamber Çiçeği: Türkiyede Batı Karadeniz kıyılarında yetişen bitki türü, Bern Sözleşmesi ile koruma altına alındı.
Konya gaşağı: Dünyada sadece Konya’da yetişen bitkiden, 2006 verilerine göre doğada yalnızca 9 kök kaldı. Bitkiyi koruma çalışmaları sürüyor.
Mavi Yıldız: Türkiyenin kuzeybatısında ve Yunanistanın bazı bölgelerinde ender görülen bitki türü, Bern Sözleşmesiyle koruma altına girdi.
Narin Acı Çiğdem: İstanbula özgü küçük çiçekli acı çiğdem türü, denetimsiz kentleşme ve yanlış ağaçlandırma nedeniyle tükenme tehlikesi yaşıyor. Bern Sözleşmesi ile koruma altına alındı.
Sevgi çiçeği: Halk arasında gelin düğmesi olarak da bilinen bitki türü, Türkiyeye özgü ve sadece Ankaranın Gölbaşı ilçesinde yetişiyor.Bu bitki, Bern Sözleşmesi ile korumaya alındı.
Sığla: Dünya üzerindeki tek doğal yayılış alanı Türkiyenin güneybatısıyla Rodos Adası olan sığla ağacı, Türkiyede 1348 hektarlık ormanda bulunuyor.
Sphaerophysa Kotschyana: Dünyada sadece İç Anadoluda 800-1000 metre arasında değişen yükseklikte yetişiyor.
Termopsis Turcica: Dünyada sadece Konyadaki Akşehir Gölü çevresinde yetişen bitki türü, Dünya Doğal Yaşamı Koruma Konseyi tarafından koruma altına alındı.
Yabani Siklamen: Yumrulu bitkiler familyasındaki tür, Bern Sözleşmesi ile korunuyor.
Yonca (Trifolium Parchycalyx): Bern Sözleşmesi ile koruma altına alındı.


Arşivler